Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
155/TB-VP 18/05/2021 Thông báo, V/v Thông báo kết luận về thực hiện phương án bầu cử trong cơ sở cách ly tập trung
30/TB-UBND 17/05/2021 Thông báo, Thông báo treo cờ Bầu cử
322/TB 12/05/2021 Thông báo, Giá bán sách giáo khóa lớp 1.2.6 phục vụ năm học 2021-2022
81/TB-VPCP 26/04/2021 Thông báo, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
208/TB-PGDĐT 05/04/2021 Thông báo, Thông báo kết quả Tin học trẻ cấp quận và kế hoạch thi cấp thành phố 2021
942/SGDĐT-GDTH 02/04/2021 Thông báo, Thông báo kết quả Hội thi GVDG cấp thành phố năm học 2020-2021
807/TB-NXBGDVN 19/03/2021 Thông báo, Giá bìa sách giáo khoa lớp 2,6 chương trình giáo đục phổ thông năm 2018 phục vụ năm học 2021-2022
07/MTTQ-BTT 19/01/2021 Thông báo, Vận động Qũy Vì người nghèo
146/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
145/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
240/KH-PGDĐT 15/05/2020 Thông báo, Văn bản khác, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020.