Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

  • Điện thoại: 0236 3759 293
  • Email: thlevantamdn.tk@gmail.com
  • Địa chỉ: 02 Trần Thanh Trung, Thanh Khê Tây, Đà Nẵng.