Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
375/PGDĐT-VP 18/05/2021 Công văn, Xác định thời gian thực hiện các khoản thu và các chế độ cho học sinh, trẻ mầm non học kỳ II năm học 2020-2021
376/PGDĐT-TĐKT 18/05/2021 Công văn, XÉT CHỌN, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021
120/PNV-CBCC 17/05/2021 Công văn, V/v đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2020-2021
810/UBND-VP 17/05/2021 Công văn, V/v chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận chuyển
354/PGDĐT-PGDĐT 14/05/2021 Công văn, Triển khai Công tác xã hội trường học giai đoạn 2021-2025
353/PGDĐT-THCS 14/05/2021 Công văn, Tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
1422/SGDĐT-CTrTT 14/05/2021 Công văn, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiệncông tác phòng, chống dịch COVID - 19
119/PNV-CCVC 13/05/2021 Công văn, đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức kế toán lên kế toán viên
350/PGDĐT-VP 13/05/2021 Công văn, Đẩy mạnh thực hiện Công tác phòng, chống dịch COVID-19
789/UBND-VP 13/05/2021 Công văn, tiếp tục thực hiện biện pháp phong chống dịch COVID-19
342/PGDĐT-GDTH 12/05/2021 Công văn, Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2020-2021 cấp tiểu học
746/UBND-NV 12/05/2021 Công văn, V/v chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội HĐND thành phố
Trang 1 / 912345»...Cuối »