155/TB-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 155/TB-VP
Ngày ban hành 18/05/2021
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu V/v Thông báo kết luận về thực hiện phương án bầu cử trong cơ sở cách ly tập trung
Xem văn bản Xem Online
Tải về