Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên