AN TOÀN GIAO THÔNG, HẠNH PHÚC CỦA NHÀ TRƯỜNG – GIA ĐÌNH – XÃ HỘI

AN TOÀN GIAO THÔNG, HẠNH PHÚC CỦA NHÀ TRƯỜNG – GIA ĐÌNH – XÃ HỘI

Lượt xem:

  Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp1 trong Lễ khai giảng năm học mới, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức Ngày hội truyền thông đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn... ...