“CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022”

“CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022”

Lượt xem:

Hàng năm cứ vào mùa thu lịch sử này, hàng triệu các thế hệ học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan chào đón năm học mới. Nhưng mùa khai trường năm nay thật đặc biệt, không cờ hoa, không rộn ràng tiếng trống, mà thay vào đó là tiếng lòng – sự đồng lòng của cả nước đang hướng về tuyến đầu chống dịch “Miền Nam ruột... ...
“CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022”

“CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022”

Lượt xem:

Hàng năm cứ vào mùa thu lịch sử này, hàng triệu các thế hệ học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan chào đón năm học mới. Nhưng mùa khai trường năm nay thật đặc biệt, không cờ hoa, không rộn ràng tiếng trống, mà thay vào đó là tiếng lòng – sự đồng lòng của cả nước đang hướng về tuyến đầu chống dịch “Miền Nam ruột... ...