Học sinh nhận giải “Toán học không biên giới” năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh Vĩ Đỗ Quyên – 2/2 đạt Huy chương Vàng và bạn Đào Ngọc Bảo Trân – 3/2 đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán học không biên giới