Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm phát huy phong trào “Đọc và làm theo Báo đội” Liên đội có 3 Học sinh nhận quà từ  Báo Nhi đồng và Báo TNTP Hồ Chí Minh☘️☘️😍😍😍
Em Đào Thị Hải Yến – 2/3 (Khoa học khám phá số 8, Em Nguyễn Phan Ngọc Yến – 5/4 (Chăm học số 9) và em Nguyễn Quỳnh Nhã Vy – 5/2 (khám phá số 11)