Trần Thị Minh Hà
 • Trần Thị Minh Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0982954037
 • halvtam99@gmail.com
 • Hiệu trưởng nhà trường từ 03/2017
Nguyễn Thị Thanh Nga
 • Nguyễn Thị Thanh Nga
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng - Trưởng Ban nữ công
 • 0986984601
 • thanhngaqt86@gmail.com
 • Phó hiệu trưởng từ tháng 11/2018