458/UBND-TP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 458/UBND-TP
Ngày ban hành 26/03/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Xem văn bản Xem Online
Tải về