426/UBND-NV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 426/UBND-NV
Ngày ban hành 22/03/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Triển khai cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ ba – năm 2021 (Đề nghị gửi kèm Kế hoạch và Phụ lục)
Xem văn bản Xem Online
Tải về