Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
146/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
145/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
560/PGDĐT-CNTT 06/10/2020 Công văn, Phát động cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning" cấp quận năm học 2020 - 2021
1368/UBND-VP 09/09/2020 Công văn, Về việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021
240/KH-PGDĐT 15/05/2020 Thông báo, Văn bản khác, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020.
228/PGDĐT-GDTH 11/05/2020 Công văn, V/v hội nghị điển hình tiên tiến và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến.
1112/SGDĐT-CTrTT 06/05/2020 Công văn, Vv hướng dẫn bổ sung CV số 1028/SGDĐT-CTrTT.
1545/QĐ-UBND 29/04/2020 Quyết định, Quyết định về việc điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020
193/PGDĐT-VP 27/04/2020 Công văn, Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại
197/PGDĐT-VP 27/04/2020 Công văn, Tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19
40/KH-THLVT 27/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm học 2019 – 2020
1028/SGDĐT-CTrTT 24/04/2020 Công văn, V/v tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19
Trang 1 / 512345»