Triển khai chuyên đề Tìm hiểu chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 và công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trong toàn trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, vào lúc 7h30 ngày 14/6/2020, chuyên môn trường Tiểu học Lê Văn Tám triển khai chuyên đề Tìm hiểu chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 và công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trong toàn trường. Cô Nguyễn Thị Anh – Tổ trưởng chuyên môn tổ 1 đã báo cáo đầy đủ nội dung chuyên đề theo tinh thần đổi mới của Bộ. Thông qua chuyên đề, toàn thể giáo viên nắm được tổng quát nội dung và những đổi mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu bài học, cách xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình mới. Đồng thời, bộ sách giáo khoa lớp 1 trường đã chọn cho năm học 2020 – 2021 cũng được công bố trước toàn trường.
Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, các thầy cô đã có những trao đổi, thảo luận sôi nổi để tìm ra những khác biệt của chương trình mới so với chương trình hiện hành, khác biệt của các môn học giữa 2 chương trình và cách soạn giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo chương trình mới.
Lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám đã sẵn sàng chuẩn bị và thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 nghiêm túc, hiệu quả theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo.
Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên môn: