Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
240/KH-PGDĐT 15/05/2020 Thông báo, Văn bản khác, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020.