Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
208/TB-PGDĐT 05/04/2021 Thông báo, Thông báo kết quả Tin học trẻ cấp quận và kế hoạch thi cấp thành phố 2021
942/SGDĐT-GDTH 02/04/2021 Thông báo, Thông báo kết quả Hội thi GVDG cấp thành phố năm học 2020-2021
146/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
145/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
240/KH-PGDĐT 15/05/2020 Thông báo, Văn bản khác, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020.