Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
146/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
145/TB-TTVHTT 31/12/2020 Thông báo, Thông báo tổ chức hội thi “ Đà Nẵng Kid FaShion” Xuân Tân Sửu 2021
240/KH-PGDĐT 15/05/2020 Thông báo, Văn bản khác, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020.