Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
692/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định, Quyết định ban hành quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nội vụ về lưu trữ
567/QĐ-BGDĐT 29/01/2021 Quyết định, Việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020
1545/QĐ-UBND 29/04/2020 Quyết định, Quyết định về việc điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020
1294/QĐ-UBND 21/04/2020 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động cho lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quận Thanh Khê 2020