Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
548/KH-UBND 08/04/2021 Kế hoạch, Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2021
219/KH-PGDĐT 07/04/2021 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em
213/KH-PGDĐT 06/04/2021 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tội phạm, HIV-AIDS
27/KH-BCĐLNATTP 26/03/2021 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " năm 2021
 388/KH-UBND  17/03/2021 Kế hoạch, Về việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,Phòng chống lãng phí và tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại UBND quận Thanh Khê năm 2021
392/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch, Về việc tuyên truyền, phổ biến về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Thanh Khê
119/KH-SVHTT 10/03/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" năm 2021
02/KH-HDTDKT 04/03/2021 Kế hoạch, Triển khai cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ ba – năm 2021 (Đề nghị gửi kèm Kế hoạch và Phụ lục)
40/KH-THLVT 27/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm học 2019 – 2020
974/KH-SGDĐT 22/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020
942/KH-SGDĐT 17/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch PCTP, HIV, TNXH, TDBVTQ 2020
177/KH-PGDĐT 15/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học và tổ chức Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
Trang 1 / 212»