Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
560/PGDĐT-CNTT 06/10/2020 Công văn, Phát động cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning" cấp quận năm học 2020 - 2021
1368/UBND-VP 09/09/2020 Công văn, Về việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021
228/PGDĐT-GDTH 11/05/2020 Công văn, V/v hội nghị điển hình tiên tiến và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến.
1112/SGDĐT-CTrTT 06/05/2020 Công văn, Vv hướng dẫn bổ sung CV số 1028/SGDĐT-CTrTT.
193/PGDĐT-VP 27/04/2020 Công văn, Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại
197/PGDĐT-VP 27/04/2020 Công văn, Tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19
1028/SGDĐT-CTrTT 24/04/2020 Công văn, V/v tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19
622/UBND/VP 22/04/2020 Công văn,
65/PNV-CCVC 21/04/2020 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2020
1233/VP-VHXH 21/04/2020 Công văn, Triển khai Quyết định số 1299 của Thủ tướng Chính phủ
1233 /VP-VHXH 21/04/2020 Công văn, V/v triển khai Quyết định số 1299/QD-TTg của Thủ tướng chính phủ.
925/SGDĐT-CTrTT 16/04/2020 Công văn, Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ
Trang 1 / 3123»