Hội thảo khoa học 2021: Trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy ở trường tiểu học Lê Văn Tám

Hội thảo khoa học 2021: Trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy ở trường tiểu học Lê Văn Tám

Lượt xem:

Ngày 16/01/2021, chuyên môn trường Tiểu học Lê Văn Tám đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Trao đổi các biện pháp nâng cao chât lượng công tác giảng dạy. Hội thảo góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên rèn luyện, tự... ...
Chuyên đề Tiết đọc thư viện năm học 2020 – 2021

Chuyên đề Tiết đọc thư viện năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Tiết học thư viện đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần tôn vinh văn hóa đọc và xây dựng thế hệ học sinh yêu thích đọc và có kỹ năng đọc tốt. Thay vì học sinh vẫn thường xuyên học tập ở lớp học thì tiết học tại thư viện các em sẽ đến một không gian học tập mới. Đó là phòng đọc thư viện... ...
Danh sách phân công giáo viên năm học 2020 – 2021

Danh sách phân công giáo viên năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2020 – 2021

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
Triển khai chuyên đề Tìm hiểu chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 và công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trong toàn trường

Triển khai chuyên đề Tìm hiểu chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 và công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trong toàn trường

Lượt xem:

Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, vào lúc 7h30 ngày 14/6/2020, chuyên môn trường Tiểu học Lê Văn... ...
Những điều cần biết về đổi mới sách giáo khoa.

Những điều cần biết về đổi mới sách giáo khoa.

Lượt xem:

Những điều cần biết về đổi mới sách giáo khoa. ...
Danh mục Sách giáo khoa lớp Một được sử dụng trong năm học 2020 -2021 của trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Danh mục Sách giáo khoa lớp Một được sử dụng trong năm học 2020 -2021 của trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Lượt xem:

THÔNG BÁO Danh mục Sách giáo khoa lớp Một được sử dụng trong năm học 2020 -2021 của trường Tiểu học Lê Văn Tám. Thực hiện thông tư 01/2020/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ kết quả của Hội đồng lựa chọn sách giáo... ...
Mẫu thống kê lao động hưởng ngân sách.

Mẫu thống kê lao động hưởng ngân sách.

Lượt xem:

Mẫu thống kê lao động hưởng ngân sách. ...
V/v hội nghị điển hình tiên tiến và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

V/v hội nghị điển hình tiên tiến và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

Lượt xem:

V/v hội nghị điển hình tiên tiến và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến. ...
Thầy cô, Phụ huynh, các em học sinh cần biết!

Thầy cô, Phụ huynh, các em học sinh cần biết!

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »