Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” nuôi heo đất trong Liên đội Lê Văn Tám

Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” nuôi heo đất trong Liên đội Lê Văn Tám

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 27 – TB/LT ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2020 – 2021. Sáng ngày 4 tháng 01 năm 2021 Liên đội tổ chức trao tặng 28 heo đất cho các lớp nhi đồng và chi đội. Nhằm giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, tích cực xây dựng... ...